THỂ THAO NHẮM VÀO BIA - ĐÍCH | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HLV THỂ THAO MIC